MApN organizează cursuri de formare a ofițerilor și subofițerilor, pentru mai multe specialități militare, precum sanitar, muzici militare, comunicații, informații militare, construcții, intendență, administrație.

1.Cursul de formare a OFIȚERILOR (muzici militare):

Până la data de 16 IULIE – pentru 5 locuri la serviciul MUZICI MILITARE – Centrul de instruire pentru muzici militare, București.

CRITERII DE RECRUTARE:

Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare.

Studii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, cu specializare corespunzătoare armei/serviciului și specialității militare pentru care se candidează.

Vechime:

– pentru candidaţii care sunt militari în activitate în cadrul MApN: cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri sau soldaţi/gradaţi profesionişti, în activitate (calculată de la data absolvirii studiilor militare/cursurilor de formare, respectiv a programuluide instruire, şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate) ȘI să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foarte bun”;

– pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 3 ani experiență în domeniul studiilor de licenţă (să facă dovada că au lucrat cel puțin 3 ani în domeniul studiilor cerute).

2.Cursul de formare a SUBOFIŢERILOR (sanitar, muzici militare, comunicații, informații militare, construcții, intendență, administrație):

Până la data de 6 august – pentru 40 de locuri la specialitatea militară SANITAR – Centrul de perfecționare medico-militară, Sibiu.

Până la data de 16 iulie – pentru 22 de locuri la serviciul MUZICI MILITARE – Centrul de instruire pentru muzici militare, București.

Până la data de 13 august – pentru 10 locuri la specialitatea militară COMUNICAȚII – Școala de Aplicație pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Sibiu.

Până la data de 1 octombrie – pentru 71 de locuri la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre din Pitești (15 locuri – informații militare, 10 locuri – construcții, 23 de locuri – intendență, 23 de locuri- administrație).

CRITERII DE RECRUTARE:

Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie.

Studii:

– pentru candidaţii care sunt SGP în activitate: absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat ŞI absolvenţi ai unei unități de învăţământ postliceal acreditate, cu atestat/certificat de calificare profesională valabil, în domeniul pentru care candidează;

– pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: absolvenţi cel puțin ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat.

ATENȚIE! Pentru specialitatea militară SANITAR:

– absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat ŞI absolvenţi ai învăţământului postliceal sau universitar cu licenţă de specialitate, cu certificat/diplomă de absolvire a unității/instituţiei de învăţământ acreditate – calificarea/specializarea asistent medical generalist;

– să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Vechime:  pentru candidaţii care sunt SGP în activitate: cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate, calculată de la data finalizării  programului  de instruire şi  până la data începerii  cursului  de  formare, şi  să fi fost apreciaţi  prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin „Foarte bun” (cu  excepția  celor care candidează la muzici militare).

Candidații se pot înscrie în procesul de recrutare prin prezentarea la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar de care aparțin cu domiciliul, doar cu actul de identitate.

Numerele de telefon și adresele birourilor informare-recrutare din cadrul centrelor militare le găsiți aici și aici (în funcție de domiciliu).

Puteți obține mai multe informații și consiliere de specialitate stând de vorbă cu personalul recrutor.

După înscriere vor fi întocmite dosarele de candidat, conform precizărilor personalului recrutor, iar probele de selecție și examinarea medicală se vor susține după concursul de admitere.

SELECȚIA aptitudinală constă în parcurgerea:

– probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional);

– probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 45 sec. ; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 9 min. și 45 de sec.);

– interviului de evaluare finală.

Candidații declarați „Admis” la selecția aptitudinală generală vor efectua EXAMINAREA MEDICALĂ conform indicațiilor primite de la recrutor.

Baremul medical privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, precum și pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, poate fi consultat aici: .

CONCURSUL DE ADMITERE la cursul de formare a ofițerilor/subofițerilor în activitate („filiera indirectă”)

Pentru informații despre calendarul examenelor de admitere și probele de concurs,citiți/descărcați următorul document: .

Sursă foto: gds.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.